0722-17 84 03 info@jksanering.se

PROJEKT

 

MIDROC ELECTRO AB DIVISION SYD

Vi har utfört högstryckstvättning av Lundbytunnelns fläktar för Midroc Electro AB Division Syd.

AVENYN 22

Färgborttagning med BPS 7624 utförd av JK Sanering och Fastighetsservice AB. Man tog bort 3-4 lager latexfärg för att nå in till den oorganiska ytbehandlingen.

Blästring valdes bort, risken att förstöra den känsliga stuckaturen var alldeles för stor, den kemiska färgborttagningen lämnar figurerna helt opåverkade.

Fakta färgborttagare: Fördelarna med kemiska färgborttagare är att de lämnar den underliggande ytan opåverkad. Färgborttagaren BPS 7624 är högeffektiv förutom vanliga färger löser den också oljehaltiga färger, dock ej linoljebaserad färg. BPS 7624 är biologiskt nedbrytbar och användarvänlig.

Arbetet utfördes för O. A. Tobiason AB.