0722-17 84 03 info@jksanering.se

JK SANERING & FASTIGHETSSERVICE

”Vi på JK Sanering är bland de få som ger totalservice när det gäller underhåll och skötsel av fastigheter”

Våra tjänster omfattar allt inom tak och fasad, fastighetsskötsel, fönsterputs, dekoration och utställningar, högtryckstvätt, klottersanering, färgborttagning, blästring, rivning, röjningsarbeten, trädgårdsarbeten och yttre renhållning. För miljöns skull använder vi ett mobilt reningsverk i samband med t ex fasadtvätt. Vi är ett av få företag inom vår bransch som kan erbjuda denna miljöanpassade lösning för det förorenade tvättvattnet.